REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

“Fii smart si yoda.ro te premiaza!”

(concurs ce se desfasoara pe site-ul www.yoda.ro si pe pagina de Facebook a site-ului www.yoda.ro)

 

 

Art. 1 Organizator

 

PROTV S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu, nr 109, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare 2835636, atribut fiscal R.     

 

 

Art. 2 Durata actiunii

 

Actiunea se deruleaza in intervalul 19 Iulie 2012 – 4 August 2012, in scopul fidelizarii internautilor si cresterii traficului pe site-ul www.yoda.ro.

 ProTV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.yoda.ro.

 

 

Art. 3 Conditiile de participare

 

Concursul se adresează tuturor vizitatorilor site-ului www.yoda.ro,

cu domiciliul pe teritoriul Romaniei.

Nu vor avea drept de participare angajatii MEDIAPRO, PROTV SA, precum si rudele de gradul intai ale acestora.

Participarea la campania “Fii smart si yoda.ro te premiaza!”

implica acceptarea ca numele, textele si fotografiile prezentate de participantii sa poata fie facute publice in scop publicitar, fara niciun  fel de pretentie de ordin patrimonial.

 

 

Art. 4 Protectia datelor personale

 

Prin accesarea paginii concursului “Fii smart si yoda.ro te premiaza!”, completarea datelor personale in formularul de inscriere, acordarea unui raspuns corect la intrebarea concursului si selectarea butonului „Trimite”, orice participant isi exprima acordul ca toate datele cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a S.C. PRO TV S.A, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing si publicitate”.

S.C. PRO TV S.A prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si transmiterea datelor acestora de contact catre partener in vederea atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, etc. (telefon, SMS, e-mail, posta, etc).

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. PROTV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate in vederea prganizarii acestui concurs, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii sunt destinate utilizarii de catre S.C.PRO TV S.A si vor fi comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii concursului si publicului larg prin afisarea listei castigatorilor premiilor acordate in cadrul concursului.

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, S.C. PRO TV S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator.

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul informarii lor in privinta derularii concursului si desemnarii castigatorilor. S.C. PRO TV S.A nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu caracter personal de catre partenerii sai.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie.

Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze S.C. PRO TV S.A. o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 109, sector 2, Bucuresti.

Daca unele date furnizate sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

 

 

Art. 5 Modul de desfasurare a actiunii

 

Pentru a participa la concurs, userul trebuie sa intre pe pagina de concurs de pe pagina de Facebook a site-ului www.yoda.ro, sa completeze formularul de inscriere si sa spuna care este caracteristica camarei foto WB150 prezentata in poza concursului. In zilele 19 iulie, 23 iulie, 27 iulie, si 1 august la ora 12:00 poza concursului se schimba ilustrand o noua caracteristica a camerei foto Samsung WB150.

Cei 4 castigatori vor fi desemnati dupa formulele (n/2)-1,n/2, (n/2)+1, daca n este numar par, respectiv (n+1/2)-1, n+1/2 si (n+1/2)+1 daca n este impar, unde n este numarul total de participanti inscrisi in cele 4 zile la concurs si care au raspuns corect la intrebare. Castigatorii vor fi desemnati in zilele de 22 iulie, 26 iulie, 31 iulie si 4 august la ora 18:00.

In cazul in care participantii desemnati castigatori au furnizat date de contact eronate si nu pot fi contactati de catre organizator sau partener in vederea inmanarii premiilor, sunt descalificati si se aleg alti castigatori.

Administratorii site-ului www.yoda.ro isi rezerva dreptul de a  elimina din concurs orice utilizator suspectat ca a incercat sa fraudeze prin orice modalitate concursul.

 

Art. 6 Premii


Premiile constau in 4 camere foto Samsung WB150, fiecare in valoare de 799 RON (TVA inclus).

Premiul nu va putea fi schimbat cu contravaloarea lui in bani sau alte produse ori servicii.

Premiile vor fi inmanate castigatorilor de catre organizatorul concursului, doar dupa ce acestia au furnizat acestuia o copie a actului de identitate.

 

 

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

 

Desemnarea castigatorilor se va face dupa formulele (n/2)-1,n/2, (n/2)+1, daca n este numar par, respectiv (n+1/2)-1, n+1/2 si (n+1/2)+1 daca n este impar, unde n este numarul total de participanti inscrisi in cele 4 zile la concurs si care au raspuns corect la intrebare. 

Castigatorii vor fi anuntati pe site-ul www.yoda.ro si pe pagina de Facebook a site-ului www.yoda.ro si vor fi contactati de organizator in vederea inmanarii premiilor de catre acesta.

Premiile vor fi eliberate numai pe baza cartii de identitate.
Castigatorii isi vor ridica premiul de la organizator.

Organizatorul nu are vreo responsabilitate pentru transportul castigatorului in vederea ridicarii premiului, in cazul in care acesta are domiciliul stabil in Bucuresti.

Premiul va fi eliberat numai pe baza unui document care atesta identitatea castigatorului.Art. 8 Responsabilitatea

 

Organizatorul promotiei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti.
        Organizatorul va acorda premiile numai acelor persoane ale caror date sunt
trimise la actiunea promotionala, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Responsabilitatea cu privire la calitatea produselor si serviciilor oferite drept premiu revine in totalitate organizatorului impreuna cu inmanarea catre castigator a premiilor acestei campanii.

Responsabilitatea achitarii taxelor, impozitelor si cheltuielilor ocazionate de acordarea premiului, revine in exclusivitate organizatorului acestei campanii.

 

 

Art.9 Taxe si impozite

 

Organizatorul acestei campanii are obligatia sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze catre bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiul acordat, in conformitate cu disp. art.77 al.1 din Codul Fiscal al Romaniei.

 

 

Art. 10 Publicarea regulamentului

 

Pentru aducerea la cunostiinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit la sediul Organizatorului si pe site-ul www.yoda.ro  incepand cu data de 19 Iulie 2012.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.Art. 11 Litigii

 

In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.SC PRO TV SA


 prin reprezentant legal