Nu vei confunda cei doi termeni dacă afli mai multe despre cifra de afaceri din rândurile de mai jos. Vei ști, apoi, detalii importante cu privire la câștigurile totale ale firmei tale. Iată:

1. Cifra de afaceri se calculează fără TVA

Cifra de afaceri se obține adunând toate veniturile din încasări pe care le-a avut compania. Pentru calcularea indicatorului nu se iau în considerare TVA-ul facturat, reducerile comerciale acordate clienților, subvențiile pentru investiții, veniturile din dividende sau subvențiile pentru plata personalului.

2. Se calculează și sub forma altor indicatori

În funcție de nevoile antreprenorului, cifra de afaceri poate fi:

  • totală – reprezintă veniturile totale obținute din vânzarea bunurilor sau prestarea serviciilor,
  • medie – simbolizează venitul mediu realizat pe o categorie de produse sau servicii furnizate,
  • marginală – reflectă variația veniturilor pentru vânzarea unui anumit tip de produs/serviciu,
  • critică – înseamnă pragul peste care firma începe să înregistreze profit.

3. Reprezintă o modalitate de a măsura performanța firmei

Cifra de afaceri reprezintă principalul criteriu pentru măsurarea performanțelor unei companii. Societățile pot fi clasificate în funcție de puterea lor financiară, indiferent de mărime sau vechime pe piață.

4. Nu este același lucru cu profitul companiei

Chiar dacă pentru mulți există neclarități în acest sens, cifra de afaceri reprezintă suma încasărilor unei firme. La rândul său, profitul înseamnă veniturile totale al societății după scăderea cheltuielilor implicate în activitatea companiei.

5. Determină dacă o firmă este sau nu plătitoare de TVA

Principalul criteriu în funcție de care se stabilește dacă o societate comercială e înregistrată sau nu ca plătitoare de TVA este cifra de afaceri. Astfel, prevederile legale menționează cum se calculează plafonul TVA: dacă firma obține o cifră de afaceri de egală sau mai mare de 88.500 euro/300.000 de lei în cursul unui an calendaristic, va deveni plătitoare de TVA. Suma de 300.000 de lei se consideră la cursul euro valabil la data aderării, rotunjit la următoarea mie. Companiile care înregistrează o cifră de afaceri mai mică decât acest plafon sunt scutite de plata taxei pe valoarea adăugată.

6. Nu reflectă profitabilitatea unei firme

Acest indicator se folosește, uneori, pentru anumite analize contabile, ca, de exemplu, pentru contul de profit și pierdere. Este un criteriu pentru departajarea la nivel economic, dar, nu reflectă profitabilitatea companiei. Rentabilitatea unei firme definește capacitatea acesteia de a genera profit în urma activităților pe care le desfășoară. Prin urmare, profitabilitatea se determină în urma unei analize economico-financiare asupra tuturor proceselor care se desfășoară în firmă.

7. Cifra de afaceri se referă la venituri

Banii disponibili în contul bancar al firmei nu sunt tot una cu cifra de afaceri. Câștigurile pe care societatea le obține, într-o anumită perioadă de timp, nu reflectă sumele pe care aceasta le are în cont la un moment dat. Valoarea cifrei de afaceri cuprinde veniturile rezultate din livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate în cursul unui an calendaristic, din operațiunile din activități desfășurate în străinătate, operațiuni scutite cu drept de deducere ori fără drept de deducere, dacă nu sunt accesorii activității principale.

Cifra de afaceri poate oferi o imagine mai clară asupra planului de încasări și plăți al firmei. Aceasta reprezintă un indicator de departajare la nivel economic și este esențială pentru înregistrarea companiei în scopuri de TVA.