Unul dintre cele mai importante aspecte se referă la ajutorul oferit în caz de deces. O înmormântare poate fi foarte costisitoare, iar indemnizația vă poate fi de mare folos. La începutul acestui an, ajutorul de înmormântare a fost majorat, ajungând la 5.429 de Lei, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului.

Totodată, indemnizația oferită în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului a ajuns la 2.715 Lei. Iar pentru că este important să știți cât mai multe detalii cu privire la ajutorul de înmormântare, specialiștii unei firme de servicii funerare au răspuns la cele mai frecvente întrebări:

În ce cazuri se acordă această indemnizație?

Ajutorul de deces se acordă în cazul trecerii în neființă a persoanelor asigurate, a pensionarilor sau a unui membru de familie care nu era nici asigurat și nici pensionar la momentul decesului.

Cine poate beneficia de ajutorul de înmormântare?

Potrivit specialiștilor unei firme de servicii funerare, indemnizația de deces poate fi oferită unei singure persoane, astfel:

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de înmormântare poate fi achitat:

- soțului supraviețuitor;

- copilului;

- părintelui; 

- tutorelui; 

- curatorului; 

- oricărei persoane care aduce acte doveditoare asupra faptului că a suportat cheltuielile de înmormântare, atunci când persoanele enumerate mai sus nu solicită indemnizația.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului:

Un asigurat sau un pensionar al cărui membru de familie a decedat poate primi ajutorul de deces. Potrivit legii, membrul de familie poate fi: 

- soțul / soția;

- părinții / bunicii oricăruia dintre soți;

- copiii proprii, adoptați sau copiii aflați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educație respectivei familii (condiția este ca ei să nu fi împlinit încă vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile, pot primi ajutorul până la terminarea lor, fără a depăși, însă, vârsta de 26 de ani).

Când se acordă ajutorul de deces și cine îl oferă? 

Specialiștii unei firme de servicii funerare dezvăluie că indemnizația de înmormântare se acordă la cerere, în termen de 3 zile lucrătoare. În cazul decesului pensionarului, asiguratului sau al unui membru din familia acestuia, ajutorul este oferit de către Casa teritorială de pensii, iar în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru din familia acestuia, ajutorul este acordat de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj.

De ce acte aveti nevoie pentru a primi ajutorul de deces? 

- cerere pentru acordarea ajutorului de înmormântare;

- certificatul de deces (în original și copie);

- actul de identitate al solicitantului (în original și copie);

- documente ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul / calitatea de tutore / curator / mandatar (în original și copie);

- dovezile că solicitantul s-a ocupat de cheltuielile de înmormântare (în original și copie);

- dacă este cazul - adeverința care să ateste faptul că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (în original).

- adeverința eliberată de angajator din care să rezulte faptul că decedatul avea calitatea de asigurat la data decesului.

Pentru a afla mai multe detalii despre ajutorul de înmormântare, apelați cu încredere la firma de servicii funerare Casa Bucur (funerarii-bucuresti.ro). Aici veți întâlni adevărați profesioniști care vă vor ajuta să treceți mai ușor peste momentele dificile. Organizarea unei înmormântări poate fi foarte greu de realizat, dar dacă veți apela la o firmă de servicii funerare, nu va mai trebui să vă ocupați de fiecare detaliu în parte și veți avea garanția că niciun aspect nu va fi neglijat!

Articol realizat de iAgency.ro