Unele dintre aceste particule sunt asociate materiei întunecate, un tip de materie considerată „ipotetică” şi care, nefiind sensibilă la forţa electromagnetică, nu poate să emită lumină, fapt care o face dificil de detectat.

Amenajat într-un tunel aflat la o adâncime de 100 de metri, LHC - un fel de inel uriaş situat la graniţa dintre Franţa şi Elveţia - a început să dezvolte coliziuni între fluxuri de particule în 2010.

În interiorul acelui tunel cu circumferinţa de 27 de kilometri, fluxuri de protoni călătoresc cu o viteză apropiată de viteza luminii şi intră în coliziune între ele în patru puncte de interacţiune.

Aceste coliziuni produc noi particule, pe care fizicienii din lumea întreagă le analizează apoi pentru a aprofunda cunoştinţele despre legile naturii şi cu speranţa de a descoperi noi particule şi noi fenomene fizice.

Întrucât cele patru detectoare principale ale LHC nu sunt în măsură să identifice "particulele uşoare cu interacţiune slabă, ce ar putea fi produse în paralel cu linia de fascicule de protoni", CERN a decis să creeze şi să instaleze un nou detector, denumit Faser, care va avea misiunea de a căuta particule ipotetice, în special fotoni negri, dar şi neutralino, asociaţi la rândul lor cu materia întunecată.

Atunci când traiectoria protonilor din fascicule va fi curbată de magneţii din structura LHC, "particulele uşoare cu interacţiune slabă", pe care specialiştii de la CERN speră să le identifice, "îşi vor continua drumul în linie dreaptă, iar 'produsele lor de dezintegrare' vor putea fi atunci detectate de Faser".

Dispozitivele necesare acestui experiment vor fi instalate în actuala pauză de funcţionare a LHC şi vor fi pregătite să primească date ştiinţifice în cea de-a treia perioadă de exploatare a acceleratorului, între 2021 şi 2023.

Dacă vor găsi particulele pe care le caută, oamenii de ştiinţă speră să ridice astfel o parte a voalului ce acoperă misterioasa materie întunecată, ce ar deţine mare parte din masa Universului şi care ar ţine împreună galaxiile. Ea este însă invizibilă şi poate fi detectată doar prin efectele produse de forţa gravitaţională.

În 2012, experimentele realizate la CERN au permis oamenilor de ştiinţă să confirme existenţa bosonului Higgs, considerat cheia de boltă a structurii fundamentale a materiei.

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images


Urmărește știrile zilei, pe ProTV Plus: